Nguyễn Hồng Nhật – Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh, doanh nhân, nhà đào tạo doanh nghiệp.

Nguyễn Hồng Nhật - thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh, doanh nhân, nhà đào tạo doanh nghiệp.
Nguyễn Hồng Nhật – thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh, doanh nhân, nhà đào tạo doanh nghiệp.

Nguyễn Hồng Nhật – Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA-TROY USA), doanh nhân, nhà đào tạo doanh nghiệp.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Nhật có trên 18 năm kinh nghiệm trong vai trò người bán hàng và trở thành lãnh đạo của những đội ngũ có năng lượng tuyệt vời. Từng là Giám đốc kinh doanh và tiếp thị tại Tập đoàn đa quốc gia, giám đốc Nhân sự của Tập đoàn Hàn Quốc, Ấn Độ và Cộng Hòa Liên bang Đức.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Nhật tạo được sự quan tâm đông đảo trong thời gian qua, thông qua các Câu chuyện khởi nghiệp, Lãnh đạo biến đổi, Xây dựng đội nhóm thăng hoa, Bùng nổ doanh thu, Định vị bản thân, Tìm mục tiêu cuộc đời, Sức mạnh của sự lặp lại, Kỷ luật là sức mạnh, Quản trị thời gian, …

Nguyễn Hồng Nhật, thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt ở cấp độ diễn thuyết, là diễn giả khách mời của các công ty đa quốc gia, các viện đào tạo trong nước và quốc tế.