Giới thiệu về Nguyễn Hồng Nhật

Chao mừng bạn đến với trang blog của Nguyễn Hồng Nhật,

Tôi là Nguyễn Hồng Nhật, thạc sỹ quản trị kinh doanh, hiện tôi đang là doanh nhân, nhà đào tạo. Với 18 năm qua tôi đã giúp đỡ hơn 3,000 doanh nghiệp tối ưu hóa hệ thống quản lý kinh doanh; đào tạo hơn  100,000 học viên cả online và offline.

NGUYEN HONG NHAT

Blog của Nguyễn Hồng Nhật này sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức về kinh doanh và cuộc sống để giúp bạn thay đổi tích cực một cách nhanh hơn.

Hãy đăng ký kênh video https://bom.to/KgFRi này để có thể nhận được video mới ngay lập tức.

Video giới thiệu về Nguyen Hong Nhat

Kết nối với tôi, Nguyễn Hồng Nhật:
Website: http://nguyenhongnhat.com
Facebook: https://www.facebook.com/nguyenhongnhatguru
Twitter: https://twitter.com/NguyenHongNhat_
Instagram: https://www.instagram.com/nguyenhongnhatmaster/
Youtube: https://bom.to/KgFRi

#khoahoc #giausang #hanhphuc #manhkhoe #nguyenhongnhat #kinhdoanh #phongcachsong

Bạn có thể tham khảo một số bài viết có nội dung sau:

Kỹ năng bán hàng của chuyên gia -Dương Duy Hùng,

Dám thay đổi cuộc sống của chuyên gia Phạm Thị Vân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *